Algemene voorwaarden Easywebber

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden staan alle afspraken tussen u als opdrachtgever en wij als Easywebber, die van toepassing zijn op alle soorten dienstverlening die wij uitvoeren. De belangrijkste afspraak is dat wij ons uiterste best voor u doen. Klik op onderstaande link om de voorwaarden in te zien / te downloaden

Algemene Voorwaarden

Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy en behandelen uw gegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening aan u soepel en eenvoudig te laten verlopen. In geen geval worden uw gegevens dus doorverkocht of -gegeven aan derden.

Privacybeleid

Verwerkersovereenkomst

De kans is groot dat u via onze dienstverlening persoonsgegevens van anderen verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan gegevens die een websitebezoeker via een contactformulier naar u verstuurt. Verwerkt u persoonsgegevens? Dan schrijft de AVG voor dat u een verwerkersovereenkomst met Easywebber moet sluiten. Daarom hebben wij een verwerkersovereenkomst gemaakt waarin we afspreken hoe Easywebber in opdracht van u persoonsgegevens verwerkt. Deze overeenkomst is opgenomen als bijlage in de algemene voorwaarden. 

Algemene Voorwaarden

 


Contactgegevens

EasyWebber Hosting & Webcreation

J. Eijkmanlaan 30 - Driebergen

06-37405531

Klik hier...