Technisch Onderhoud Joomla Website

Nadat uw Joomla website is opgeleverd kunt u zelf de teksten en foto's aanpassen, dat is immers de kracht van het Joomla CMS. Houdt u er echter rekening mee dat uw website ook technisch onderhoud nodig heeft. Joomla krijgt vaak zeer ten onrechte de naam een onveilig CMS te zijn waarin hackers vrij spel hebben. Wanneer een Joomla website gehackt is gaat het echter vrijwel altijd om een verouderde Joomla versie of worden er oude of onveilige extensies gebruikt. U kunt dit risico aanzienlijk verkleinen door altijd de laatste stabiele versie van Joomla en extensies te gebruiken. Voorkomen is altijd beter en goedkoper dan genezen.

Iedere Joomla! website bestaat uit een aantal software componenten: de Joomla! basissoftware en de geïnstalleerde software extensies zoals componenten, modules, plugins, taalbestanden en templates. Software is nooit 'af': er zitten altijd fouten in, die vroeg of laat worden ontdekt. Niet al deze fouten (zogenaamde "bugs") zijn ernstig, maar sommige kunnen misbruikt worden door hackers. Om deze fouten te herstellen worden regelmatig nieuwe versies (updates) van de Joomla! software en de aanvullende extensies gepubliceerd. Voor de veiligheid en stabiliteit van uw Joomla! website is het dus van groot belang deze updates te installeren. Uw website blijft er "gezond", stabiel en veilig door.

De meeste sites worden gehacked door een “lekke website”. Een lekke site is een site met een verouderd (Joomla) CMS en/of bijvoorbeeld een niet (meer) veilige plug-in. Hierdoor kunnen kwaadwillenden zich toegang verschaffen tot de website en onder andere eigen code toevoegen. Er is dan misbruik gemaakt van een veiligheidslek in de site. Daarom is het van groot belang dat websites altijd geupdated worden naar de nieuwste, veilige versie van hun CMS en dat dit ook voor alle extensies en plugins wordt gedaan.

U kunt natuurlijk de updates zelf in de gaten houden en installeren, maar u moet dan wel op de hoogte zijn van het de technische staat van uw website.

U kunt het software onderhoud ook uitbesteden aan EasyWebber. Wij zorgen er voor dat de Joomla! software up-to-date blijft en dat uw website goed blijft functioneren. Ook beantwoorden wij uw vragen over de werking van uw Joomla website. U sluit hiervoor een Joomla Onderhoudsabonement af met EasyWebber.

Joomla! onderhoudsabonnement

Met het Joomla onderhoudsabonnement zorgt EasyWebber er voor dat uw Joomla! software up-to-date blijft en dat uw website goed blijft functioneren. Het Joomla onderhoudsabonnement is ook beschikbaar voor websites die niet door ons zijn ontwikkeld.

Het Joomla onderhoudsabonnement bestaat uit:

Initiële optimalisatie

Voordat het reguliere onderhoud start scannen wij de website eerst op eventuele aanwezige veiligheidsproblemen en lossen deze op. Ook optimaliseren wij de bescherming tegen hackers.

Joomla! updates

EasyWebber controleert eenmaal per maand of er onderdelen zijn van uw Joomla! website die moeten worden geupdated.

Binnen een serie van Joomla, bijvoorbeeld Joomla 2.x, Joomla 3.x of Joomla 4.x, verzorgen wij de updates van Joomla als er een nieuwe versie wordt uitgebracht. Joomla migraties (bijvoorbeeld van Joomla 1.x naar Joomla 2.x, Joomla 2.x naar Joomla 3.x of Joomla 3.x naar Joomla 4.x) vallen hier niet onder want daar komt veel meer bij kijken. Voor dit soort werkzaamheden (een migratie) brengen wij graag een offerte op maat uit

Voordat een update wordt geïnstalleerd wordt altijd een volledige backup gemaakt van uw website en de bijbehorende database zodat bij eventuele problemen altijd kan worden teruggevallen op de laatst draaiende versie.

Extensie updates

De extensies die gebruik maken van het Joomla extensie update systeem, updaten wij naar de laatst beschikbare versie. Extensies zonder update systeem en commerciele extensies waarvoor upgrade kosten gemaakt moeten worden worden vallen hier niet onder. Hiervoor geven wij u een prijsopgave.

Opschonen en optimaliseren

Eémaal per maand worden ongebruikte en tijdelijke website bestanden verwijderd. De database wordt opgeschoond en de database tabellen worden geoptimaliseerd. De cache wordt opgeschoond en het sessiebestand wordt opgeschoond. Zo blijft de website schoon en optimaal presteren.

Backups

EasyWebber maakt eenmaal per maand een backup van uw website en de bijbehorende database en bewaart deze voor u. Bij problemen met een hack, de hosting of door andere oorzaken zet EasyWebber deze backup voor u terug.

Vragen over uw website

Easywebber beantwoord uw vragen over de werking van uw Joomla website voorzover de expertise reikt.

Waarvoor is het onderhoudsabonnement niet bedoeld?

De Onderhoudsovereenkomst houdt de Joomla! major release (2.x, 3.x, 4.x etc.) versie up-to-date. De Onderhoudsovereenkomst voorziet alleen in updates en niet in het upgraden (migratie) van bijvoorbeeld Joomla! versie 1.x naar  2.x, van 2.x naar 3.x of van 3.x naar 4.x etc.  Voor een migratie brengen wij graag een offerte op maat uit.

Het plaatsen of wijzigen van teksten en afbeeldingen, het aanpassen van de template en het installeren van nieuwe extensies, kortom het wijzigen of aanpassen van de bestaande website, vallen niet onder de abonnementskosten van het softwareonderhoud.

De kosten van het onderhoudsabonnement

Voor Joomla websites die gehost zijn bij Easywebber: € 10,00 per maand per Joomla! website.
Voor Joomla websites die elders zijn gehost: € 12,50 per maand per Joomla! website.

Voorwaarden

Op het EasyJoomla Onderhoudspakket zijn naast de Algemene Voorwaarden een aantal aanvullende voorwaarden van toepassing:

  • Een EasyJoomla Onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie maanden, wordt voorafgaand aan de periode gefactureerd en heeft geen opzegtermijn.
  • De EasyJoomla Onderhoudsovereenkomst wordt telkens aan het einde van de contractsperiode stilzwijgend verlengd voor nog drie maanden.
  • De EasyJoomla Onderhoudsovereenkomst wordt niet verlengd als deze schriftelijk - een mailtje is voldoende - wordt opgezegd, minimaal één maand voor het einde van de contractsperiode.
  • Indien de EasyJoomla Onderhoudsovereenkomst wordt opgezegd dan vindt geen restitutie van de kosten plaats over de restperiode.
  • Alleen de laatste maandelijkse backup wordt door EasyWebber voor u bewaard. EasyWebber kan nooit de intregriteit van de bestanden binnen de backup garanderen. U blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de intregriteit van de bestanden. Lees meer over backups...

Zit je er aan vast of kun je het makkelijk opzeggen?

De abonnementen worden automatisch per periode verlengd, maar zijn ten alle tijde per direct opzegbaar, u zit dus nooit ongewenst lang ergens aan vast.

Loop je helemaal geen risico meer?

Onderhoudswerkzaamheden zijn altijd preventief. U maakt hiermee de kans dat er iets misgaat veel kleiner. Toch is ieder systeem zo sterk als de zwakste schakel* waardoor een site ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch nog gehackt kán worden. Is dat het geval dan zal de back-up van de website zo snel mogelijk worden teruggezet. Dit is inbegrepen in het onderhoudspakket.

Er zijn echter gevallen bekend waarbij dit niet genoeg is en de website verder opgeschoond moet worden. In dat geval moeten er een security professional worden ingehuurd en zullen er aanvullende kosten aan verbonden zijn. Het is dus belangrijk om ook je eigen aandeel in de veiligheid goed op orde te hebben!

* bijvoorbeeld een slecht wachtwoord van een gebruiker of iemand die 1 wachtwoord voor alle online diensten gebruikt, virussen die vanaf de eigen computer de website infecteren of lekken in extensies die niet bekend zijn.

Hoe kan ik een Joomla! onderhoudsabonnement afsluiten?

Heel eenvoudig door ons een email te sturen waarin u aangeeft dat u belangstelling heeft in een onderhoudsabonnement: Klik hier...

Neem geen risico, sluit nu een Joomla Onderhoudsabonnement af!

Voor vragen, meer informatie of het afsluiten van een onderhoudsabonnement


Contactgegevens

EasyWebber Hosting & Webcreation

J. Eijkmanlaan 30 - Driebergen

06-37405531

Klik hier...